PRIVACY STATEMENT

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wanneer u informatie aan ons verstrekt, zullen wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Hoe wij dit doen en voor welke doeleinden wij de informatie gebruiken, staat omschreven in dit privacy statement. 

Wie zijn wij?
Dit is het privacy statement van WMS Chauffeursdiensten die zich bezighouden met diensten op het gebied van chauffeursdiensten en arbeidsbemiddeling.
Indien u een WMS Chauffeursdiensten een dienst afneemt, dient u gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats aan WMS Chauffeursdiensten te verstrekken. Deze gegevens worden in de administratie van WMS Chauffeursdiensten opgeslagen.

Op basis van de privacywetgeving heeft u als klant het recht de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en eventueel te laten veranderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar:

WMS Chauffeursdiensten
3353 XE Papendrecht, Nederland


WMS Chauffeursdiensten en privacy

WMS Chauffeursdiensten gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en geeft daarom duidelijk in haar Privacy Disclaimer aan dat de persoonsgegevens van haar clientële niet aan derden worden verstrekt. Dit doet WMS Chauffeursdiensten alleen wanneer WMS Chauffeursdiensten in het kader van haar dienstverlening derden inschakelt, wanneer WMS Chauffeursdiensten redenen heeft om de kredietwaardigheid van een client te onderzoeken, of wanneer WMS Chauffeursdiensten op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is persoonsgegevens te verstrekken.

De privacy van de client staat bij WMS Chauffeursdiensten dus hoog in het vaandel. Daarom heeft WMS Chauffeursdiensten ook Privacy Voorwaarden opgesteld, waarin wordt beschreven op welke wijze WMS Chauffeursdiensten met de privacy van haar cliënten omgaat. WMS Chauffeursdiensten leeft daarbij te allen tijde de toepasselijke regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na.


WMS Chauffeursdiensten en uw gegevens

Wanneer u cliënt wilt worden van WMS Chauffeursdiensten , dient u een aantal gegevens in te vullen zoals u naam, adres, woonplaats.
Om een dienst te kunnen leveren en factureren heeft WMS Chauffeursdiensten bepaalde gegevens van u nodig. Wij vragen daarbij alleen om gegevens die we echt nodig hebben. WMS Chauffeursdiensten verzamelt de naam- en adresgegevens van haar cliënteel voor de administratie en voor verbetering van de dienstverlening.
WMS Chauffeursdiensten is op grond van de Nederlandse wet verplicht de correcte naam- en adresgegevens van haar cliënten te registreren. Een internet provider is namelijk gehouden mee te werken aan justitiële verzoeken met betrekking tot de verstrekking van bepaalde gegevens aan en het aftappen van internetverkeer door autoriteiten. Hierbij kan worden gedacht aan een onderzoek door de politie naar iemand die kinderporno verspreidt via het internet.
Tijdens het gebruik van de dienst houden we ook bepaalde gegevens bij. Ook hier gaat het om gegevens die we nodig hebben voor de dienstverlening. Dit zijn de zogenaamde verkeersgegevens, gebruikt voor “het overbrengen van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk of voor de facturering ervan”. Het gaat ons er daarbij niet om te weten wat u op uw website of met uw mail doet. Afhankelijk van de soort dienst of abonnement gaat het om gegevens over uw toegang tot tot uw website, zoals bijvoorbeeld tijdstip, IP-adres, loginnaam of klantnummer. Gegevens over de toegang gebruiken we bijvoorbeeld als er klachten zijn over de verbinding. Verder bewaken we de omvang van het verkeer van uw website en de omvang van uw mailbox, omdat die bij de alle abonnementen aan maxima gebonden zijn.


WMS Chauffeursdiensten Nieuwsbrief

WMS Chauffeursdiensten stuurt haar klanten van tijd tot tijd een nieuwsbrief en/of informatie over haar diensten. Deze informatie heeft alleen betrekking op diensten en promoties van WMS Chauffeursdiensten zelf. Wanneer u de nieuwsbrieven en informatie over de diensten van WMS Chauffeursdiensten niet op prijs stelt, kunt u dat eenvoudig aangeven door in uw profiel in de Client Portal van WMS Chauffeursdiensten aangeven dat u geen post meer wilt ontvangen van WMS Chauffeursdiensten , waarna u deze informatie niet langer zult ontvangen.